Esence

inspirace. transformace. aktivace.

Člověk může pracovat s vodou sám a voda ho může silně podporovat. 
Kdo si ještě není úplně jistý sám sebou a podporu potřebuje,
chce se prohloubit v uvědomění si propojení duše s tělem,
chce naslouchat vedení své duše a nechat se jí prostoupit,
pro toho jsou esence. 

Voda je život.
Voda je také nosič a zesilovač energie, nese inspirační i transformační vlastnosti.
Přesto je její podstata stále stejná a proto si informace může předávat.  

Naše tělo je z velké části voda. Vibraci naší vnitřní vody ovlivňuje to, co děláme, jak se cítíme,
o čem přemýšlíme, ale i to, kde jsme a s kým se stýkáme.

Voda, která s naším tělem přijde do kontaktu, může pomoci vibrací jeho vnitřní vody měnit.
Voda propojená s esencí tvojí duše skrze propojení s tvojí vnitřní vodou podpoří
vědomí propojení duše s tělem a následně tvůj projev ve vnějším světě. 

Ve světě, v kterém žijeme, má vše duální charakter a teprve jeho sjednocením vznikne celek.
Proto i Vodní esence jsou dvě. Společně tě povedou na cestě ke sjednocení duše a těla.
  

 

inspirační esence

Inspirační esence zastupují jangový princip, čerpají shora a míří ven, podporují napojení na zdrojovou energii  a její projev ve světě.

Energie zdroje chce být přes unikátnost duše projevena. Inspirační esence podpoří tento proces.

Pomohou víc se napojit na svou duší, objevovat její schopnosti a rozvzpomínat se na její dary.

Podpoří tě nebát se velikosti své duše a přijmout ji a tím uvolnit potlačovanou energii, která může začít tvořit.

Inspirační esence zbystří tvoje vnímání, staneš se stopařem na cestě svým životem. Uvidíš synchronicity, pochopíš souvislosti, poskládáš střípky minulosti a budeš vnímat hlubší smysl dějů.

Nabídnou ti odlehčení a nadhled a ty snáze vyřešíš situace, které budou přicházet.

transformační esence

Transformační esence se naopak zaměřují dolů a dovnitř, pomáhají orientovat se v hlubinách svého nitra a nebát se podívat, co se zde skrývá.

Zastupují jinový princip. Podporují tvůj proces při objevování nefunkčních vzorců chování.

Pomáhají objevit příčiny, pochopit proč a díky tomu rozpustit struktury, které ti brání žít v souladu se svou duší.

Provedou tě v okamžicích, kdy ti připadá, že tě něco stáhlo pod hladinu a ty se nemůžeš v kalné vodě orientovat. Umožní ti vynořit se nad hladinu, nadechnout se a vidět věci z nadhledu. 

Dodají ti odvahu podívat se na ty složky tvojí bytosti, které ses bála přijmout, vynést je na světlo a transformovat je.

Pomohou ti opustit staré a nefunkční a naučí tě tvé nástroje používat k tvému užitku a ne destruktivně.

Pokud esence již užíváte a chcete si doobjednat:

nature-g76cdb35f6_640

inspirační esence

peacock-g75e57b1c6_640

transformační esence

Budeš nacházet odpovědi na své otázky

Esence prohloubí tvůj kontakt s duší. Můžeš s ní navázat nebo prohloubit vnitřní komunikaci.
Duše ti může ze svého nadhledu přinášet odpovědi přímo, bez nutnosti těla procházet určitými zkušenostmi
a učit se formou pokusů a omylů. 

Otevřou se ti nové, netušené možnosti

Když navážeš přímý kontakt se svou duší, může ti ukázat svůj potenciál,
může ti pomoci rozvzpomenout se na dávno zapomenutá umění, může ti připomenout, co je tvá přirozenost,
 co ti jde snadno, jaké nástroje máš k dispozici a jak s nimi zacházet, můžeš objevit a žít své poslání. 

Přestaneš být na všechno sama

Tvá duše tě může vést, může ti pomáhat, může tě povzbudit, může tě utěšit, s ní vždycky ucítíš,
že jsi milovaná, je stále s tebou. 

Zbavíš se pocitu malosti

Každá duše je veliká v tom smyslu, že má úžasné unikátní schopnosti.
Esence ti pomůže procítit, že ty jsi tato duše a všechny její dary jsou ti k dispozici.

Objevíš, že tvůj život je ve tvých rukách

Až objevíš velikost svojí duše, uvidíš, že nejsi obětí vnějších vlivů, lidí a událostí.
Plně procítíš, že je bezpečné rozhodnout se převzít zodpovědnost za svůj život do svých rukou
a budeš vědět, že to ani jinak nelze.

Budeš se ve svém životě cítit jako ryba ve vodě

Spolu se svou duší můžete v souladu tvořit ve světě v přirozenosti a plynutí. Čím víc budeš zažívat pocit lehkosti
této tvorby, tím víc radosti do života ti to bude přinášet. Budeš šťastnější a budeš štěstí kolem sebe šířit.

Tvé vztahy se začnou měnit

Na základě většího propojení se sebou a vyčištění starých vzorců chování naroste tvoje sebeúcta,
sebedůvěra i větší pochopení pro druhé. Konflikty vyvolané starými zraněními se budou postupně vytrácet.
Budeš laskavější, ale zároveň ti nebude dělat problém se postavit  sama za sebe.

Rozvineš potenciál své duše

Postupně se ti začne odkrývat pravé poslání tvé duše a ty se budeš moci věnovat tomu, co je pro ní přirozené
 a snadné. Budeš se moci radovat z povolání, které tě zavolá a bude ti přinášet i dostatek ve světě .

Jsi připravená, pokud tě esence zavolaly

Už tím, že tě esence zavolaly, jsi vyladěná na to, své duši naslouchat a ona touží s tebou komunikovat. 
Proces propojování se nastartoval a pokud se mu plně otevřeš, uvidíš, jak to tvůj život promění. 

Otvíráš se přijetí velikosti své duše

Každá duše je veliká tím, že tělo přesahuje, má jiné možnosti, vidí do souvislostí i sfér, kam tělo ještě nemá přístup.
Čím víc se s duší tělo propojí, tím víc může čerpat z darů duše a ty se můžeš osvobodit z okovů malosti,
kdy máš pocit, že mnoho věcí „není pro tebe“.

Esence ti pomohou aktivovat tvojí schopnost „stopaře“

Při užívání esencí je třeba využít svoji schopnost „stopaře“. Pozorovat impulzy, výzvy, synchronicity, sny, změny.
Nejen naslouchat pozorně informacím, které přicházejí od lidí, z knih, okolí, ale pozorovat své vnitřní dění,
obrazy, myšlenky, dávné vzpomínky, které se vynoří. Z těchto střípků se začne skládat obraz,
který ti bude dávat, čím dál tím větší smysl. 

Začneš vidět souvislosti

Tím, jak se budeš stávat bdělejší, začnou se věci propojovat, začnou nabývat hlubší smysl.
Najednou uvidíš jasné souvislosti, které jsi dřív neviděla. Začneš se ve svém životě lépe orientovat.

Budou přicházet výzvy

S tím, jak budeš postupně objevovat svoje další schopnosti, budou přicházet výzvy, aby prověřily tvé odhodlání vrátit se
do své přirozenosti a žít v souladu sama se sebou. Zároveň to budou i příležitosti, jak můžeš růst
a tím dál otvírat další možnosti. Nebraň se jim a odvážně je přijímej, máš podporu své duše, povede tě. 

Střípky z tvé minulosti začnou dávat jasný smysl

Jak se budou propojovat tvé zážitky, zkušenosti, intenzivní pocity a obrazy z  tohoto a možná i minulých životů
 s tvými současnými, začnou ti dávat hlubší smysl a začneš objevovat, co tvoje duše opravdu touží ve světě poznat
a ochutnat a jak se chce do světa promítnout. 

Snáze opustíš staré 

Když uvidíš velikost své duše a její možnosti, velmi ti to pomůže v lásce k sobě. Budeš rozhodnější, odvážněšjí, sebejistější a nebudeš mít strach podívat se, na staré vzorce, které ti naplno brání žít šťastný život. 

Strach z nového se změní v příjemné očekávání

Postupně nasbíráš zkušenosti, že nový pohled skrze oči duše a jednání na jeho základě a přijímání výzev,
které k tobě budou přicházet je vlastně zábava a dobrodružství. Život začne být barevnější a radostnější.

Vyplníš údaje do objednávky

Kromě kontaktních údajů je třeba vyplnit i tvoje současné oficiální jméno, datum narození a nahrát svoji fotografii obličeje s pohledem do objektivu. Tyto tři podklady potřebuji pro navázání kontaktu s tvojí duší. Pokud chceš na lahvičky s esencemi napsat jiné jméno, které nejraději používáš, uveď ho prosím mezi křestní jméno a příjmení. 

Vytvořím přímo pro tebe na míru esence

Na základě tebou zaslaných podkladů vytvořím přímo pro tebe dvě esence, inspirační a transformační.
Samotná výroba trvá tři dny, ale v případě nahromadění objednávek raději počítej s dodáním do 14 dní.
 

Na esence zhotovím obal s ochrannou a aktivační pečetí

Obal je vytvořen speciálně pro tebe. Vzniká teprve poté, co se spojím s tvojí duší. Při tvorbě se objeví i barvy, někdy i tvary, které duši charakterizují a ty pak použiji při výrobě sáčku. Abys mohla nosit lahvičky s sebou, chrání je obal mechanicky před rozbitím. Zároveň nese i ochrannou pečeť, která esence chrání před vlivy zvenčí a také působí na esence aktivačně. Je tedy dobré lahvičky vždy do obalu vracet. 
 

Aktivně využiješ esence k prohloubení poznání sebe sama

Předpokladem účinku esencí je tvůj aktivní přístup. Kdo chce komunikovat se svou duší,
musí ji umět naslouchat. Ze začátku mluví řečí synchronicit, obrazů, starých vzpomínek, snů a podobně.
Později můžeš navázat s duší přímý vnitřní rozhovor a pozorovat, jak se nové poznání projevuje ve tvém životě.


Budeš pozorovat, jak se ti začíná měnit život

Pokud budeš esence používat vědomě a prohloubíš svoji schopnost pozorovatele, zároveň s praktickými kroky,
ke kterým tě duše bude vyzývat, pak ve tvém životě začne docházet k takovým změnám, které tě budou nesmírně těšit.

Proč si esence objednat?

zvědomíš si, že ty už jsi duše, že nejsi jen tělo, zatížené programy z dětství a rodu

začnou se ti více otevírat schopnosti a dary tvé duše

tvá duše prozáří tělo zevnitř a nánosy minulosti budou snáze odpadávat

zahlédneš svět i sebe očima své duše 

uvidíš nové možnosti realizace ve světě

budeš dostávat odpovědi na své otázky z nitra

objevíš své unikátní umění, které se chce projevit ve světě

procítíš, že jsi opravdu tvůrce a tvoje tvorba v souladu s duší je podporována

své tělo uvidíš láskyplnýma očima své duše a s pochopením mu dáš, co potřebuje a dovolíš rozpustit to, co ho tíží a svazuje

tvůj život se odlehčí, zhluboka se nadechneš a radostně vykročíš

Esence slovy mých klientek

Esence mě dostávají blíž k sobě,
do Srdce, do Přítomnosti,
což je přesně to, co potřebuji.

Helena Drozdová

Byla jsem bez námahy a jakéhokoli úsilí spočinutá úplně v sobě, uvnitř,
v tichu a míru.

Jarmila Švadlenková

Jako by člověk měl stále po ruce moudrou stařenu a její pohled neustále usměrňoval to, kam směřuji.

Miriam Lípová

Vidíte pravdivě na sebe
a své falešnosti.

Veronika D.

Díky esencím se mi zlepšila schopnost intuice.

Iveta Wollerová
Esence duše dává srdce
na pravé místo.

Lucie Straková

Co esence nedokážou

⦁ není to kouzelná pilulka, kterou spolkneš a probudíš se v ráji (pokud žiješ v přesvědčení, že existují instantní, jednorázová řešení zvenčí, nejsou esence pro tebe).

⦁ přetlačit extrémně vyvinuté obranné mechanizmy ega (pokud máš pocit, že ty nic nezmůžeš, svět je nebezpečný a je třeba se před ním 
chránit, počkej s užíváním, až se tvoje prožívání malosti  rozvolní).

⦁ projevit se přes naprostou nedůvěru a odpor (pokud s tebou informace  o esencích nerezenují, naopak v tobě vzbuzují tendenci se vymezovat, nejsou pro tebe).

⦁ podpořit tě, když se uzavřeš a budeš se bát vidět pravdu (esence nabízejí, umožňují vidět, pomáhají změně, podporují rozhodnutí, ale nenutí a netlačí, potřebují, abys jim šla naproti).

⦁ překonat tvojí naprostou pasivitu (potřebují tvoji aktivní spoluúčast, zpočátku alespoň takovou, jaké jsi schopná, postupně ti budou pomáhat v tobě  tvůj oheň rozfoukávat).

 

 

 

 

Voda mi pomáhá nasměrovat mou energii do plynutí a jednoduchosti.

Dita Krhovská

21 neskutečně transformačních dní, ve kterých s radostí pokračuji.

Šárka Němcová

Esence mohu s klidným srdcem prohlásit za malý zázrak.

Michaela Vopelková

Po první aplikaci jsem několik vteřin vnímal oslňující světlo, a během následujících dní se dostavilo několik snových zážitků.

Dan Shiuahuaco


Měla jsem pocit, že jsem nasedla na vodní vlnu synchronicity a začaslo se “dít“ ”.

Věra Dobiášová

Chcete být se mnou v kontaktu?

Zde můžete vložit email, kam vám připluje nová inspirace.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.