Esence

inspirace. transformace. aktivace.

vodní esence - spojení s duší

Člověk může pracovat s vodou sám a voda ho může silně podporovat.
Kdo si ještě není úplně jistý sám sebou a podporu potřebuje,
chce se prohloubit v uvědomění si propojení duše s tělem,
chce naslouchat vedení své duše a nechat se jí prostoupit,
pro toho jsou esence. 

Voda je život.
Voda je také nosič a zesilovač energie, nese inspirační i transformační vlastnosti.
Přesto je její podstata stále stejná a proto si informace může předávat.  

Naše tělo je z velké části voda. Vibraci naší vnitřní vody ovlivňuje to, co děláme, jak se cítíme,
o čem přemýšlíme, ale i to, kde jsme a s kým se stýkáme.

Voda, která s naším tělem přijde do kontaktu, může pomoci vibrací jeho vnitřní vody měnit.
Voda propojená s esencí tvojí duše skrze propojení s tvojí vnitřní vodou podpoří
vědomí propojení duše s tělem a následně tvůj projev ve vnějším světě.

Ve světě, v kterém žijeme, má vše duální charakter a teprve jeho sjednocením vznikne celek.
Proto i Vodní esence jsou dvě. Společně tě povedou na cestě ke sjednocení duše a těla.

nature-g76cdb35f6_640

inspirační esence

Inspirační esence zastupují jangový princip, čerpají shora a míří ven, podporují napojení na zdrojovou energii a její projev ve světě.

Energie zdroje chce být přes unikátnost duše projevena. Inspirační esence podpoří tento proces.

Pomohou víc se napojit na svou duši, objevovat její schopnosti a rozvzpomínat se na její dary.

Podpoří tě nebát se velikosti své duše a přijmout ji a tím uvolnit potlačovanou energii, která může začít tvořit.

Inspirační esence zbystří tvoje vnímání, staneš se stopařem na cestě svým životem. Uvidíš synchronicity, pochopíš souvislosti, poskládáš střípky minulosti a budeš vnímat hlubší smysl dějů.

Nabídnou ti odlehčení a nadhled a ty snáze vyřešíš situace, které budou přicházet.

peacock-g75e57b1c6_640

transformační esence

Transformační esence se naopak zaměřují dolů a dovnitř, pomáhají orientovat se v hlubinách svého nitra a nebát se podívat, co se zde skrývá.

Zastupují jinový princip. Podporují tvůj proces při objevování nefunkčních vzorců chování.

Pomáhají objevit příčiny, pochopit proč a díky tomu rozpustit struktury, které ti brání žít v souladu se svou duší.

Provedou tě v okamžicích, kdy ti připadá, že tě něco stáhlo pod hladinu a ty se nemůžeš v kalné vodě orientovat. Umožní ti vynořit se nad hladinu, nadechnout se a vidět věci z nadhledu.

Dodají ti odvahu podívat se na ty složky tvojí bytosti, které ses bála přijmout, vynést je na světlo a transformovat je.

Pomohou ti opustit staré a nefunkční a naučí tě tvé nástroje používat k tvému užitku a ne destruktivně.

Odpovědi na vaše otázky

klikněte na text a dozvíte se víc

Jak ti esence mohou pomoci?

Esence prohloubí tvůj kontakt s duší. Můžeš s ní navázat nebo prohloubit vnitřní komunikaci. Duše ti může ze svého nadhledu přinášet odpovědi přímo, bez nutnosti těla procházet určitými zkušenostmi a učit se formou pokusů a omylů. 

Když navážeš přímý kontakt se svou duší, může ti ukázat svůj potenciál, může ti pomoci rozvzpomenout se na dávno zapomenutá umění, může ti připomenout, co je tvá přirozenost, co ti jde snadno, jaké nástroje máš k dispozici a jak s nimi zacházet, můžeš objevit a žít své poslání.

Tvá duše tě může vést, může ti pomáhat, může tě povzbudit, může tě utěšit, s ní vždycky ucítíš, že jsi milovaná, je stále s tebou.

Každá duše je veliká v tom smyslu, že má úžasné unikátní schopnosti. Esence ti pomůže procítit, že ty jsi tato duše a všechny její dary jsou ti k dispozici.

Až objevíš velikost svojí duše, uvidíš, že nejsi obětí vnějších vlivů, lidí a událostí. Plně procítíš, že je bezpečné rozhodnout se převzít zodpovědnost za svůj život do svých rukou a budeš vědět, že to ani jinak nelze.

Spolu se svou duší můžete v souladu tvořit ve světě v přirozenosti a plynutí. Čím víc budeš zažívat pocit lehkosti této tvorby, tím víc radosti do života ti to bude přinášet. Budeš šťastnější a budeš štěstí kolem sebe šířit.

Na základě většího propojení se sebou a vyčištění starých vzorců chování naroste tvoje sebeúcta, sebedůvěra i větší pochopení pro druhé. Konflikty vyvolané starými zraněními se budou postupně vytrácet. Budeš laskavější, ale zároveň ti nebude dělat problém se postavit  sama za sebe.

Postupně se ti začne odkrývat pravé poslání tvé duše a ty se budeš moci věnovat tomu, co je pro ní přirozené a snadné. Budeš se moci radovat z povolání, které tě zavolá a bude ti přinášet i dostatek ve světě.

Jak to přesně funguje?

Už tím, že tě esence zavolaly, jsi vyladěná na to, své duši naslouchat a ona touží s tebou komunikovat. Proces propojování se nastartoval a pokud se mu plně otevřeš, uvidíš, jak to tvůj život promění.

Každá duše je veliká tím, že tělo přesahuje, má jiné možnosti, vidí do souvislostí i sfér, kam tělo ještě nemá přístup. Čím víc se s duší tělo propojí, tím víc může čerpat z darů duše a ty se můžeš osvobodit z okovů malosti, kdy máš pocit, že mnoho věcí „není pro tebe“.

Při užívání esencí je třeba využít svoji schopnost „stopaře“. Pozorovat impulzy, výzvy, synchronicity, sny, změny. Nejen naslouchat pozorně informacím, které přicházejí od lidí, z knih, okolí, ale pozorovat své vnitřní dění, obrazy, myšlenky, dávné vzpomínky, které se vynoří. Z těchto střípků se začne skládat obraz, který ti bude dávat, čím dál tím větší smysl. 

Tím, jak se budeš stávat bdělejší, začnou se věci propojovat, začnou nabývat hlubší smysl. Najednou uvidíš jasné souvislosti, které jsi dřív neviděla. Začneš se ve svém životě lépe orientovat.

S tím, jak budeš postupně objevovat svoje další schopnosti, budou přicházet výzvy, aby prověřily tvé odhodlání vrátit se do své přirozenosti a žít v souladu sama se sebou. Zároveň to budou i příležitosti, jak můžeš růst a tím dál otvírat další možnosti. Nebraň se jim a odvážně je přijímej, máš podporu své duše, povede tě.

Jak se budou propojovat tvé zážitky, zkušenosti, intenzivní pocity a obrazy z  tohoto a možná i minulých životů s tvými současnými, začnou ti dávat hlubší smysl a začneš objevovat, co tvoje duše opravdu touží ve světě poznat a ochutnat a jak se chce do světa promítnout.

Když uvidíš velikost své duše a její možnosti, velmi ti to pomůže v lásce k sobě. Budeš rozhodnější, odvážnější, sebejistější a nebudeš mít strach podívat se, na staré vzorce, které ti naplno brání žít šťastný život.

Postupně nasbíráš zkušenosti, že nový pohled skrze oči duše a jednání na jeho základě a přijímání výzev, které k tobě budou přicházet je vlastně zábava a dobrodružství. Život začne být barevnější a radostnější.

Jak to konkrétně probíhá?

Kromě kontaktních údajů je třeba vyplnit i tvoje současné oficiální jméno, datum narození a nahrát svoji fotografii obličeje s pohledem do objektivu. Tyto tři podklady potřebuji pro navázání kontaktu s tvojí duší. Pokud chceš na lahvičky s esencemi napsat jiné jméno, které nejraději používáš, uveď ho prosím mezi křestní jméno a příjmení.

Na základě tebou zaslaných podkladů vytvořím přímo pro tebe dvě esence, inspirační a transformační. Samotná výroba trvá tři dny, ale v případě nahromadění objednávek raději počítej s dodáním do 14 dní.

Obal je vytvořen speciálně pro tebe. Vzniká teprve poté, co se spojím s tvojí duší. Při tvorbě se objeví i barvy, někdy i tvary, které duši charakterizují a ty pak použiji při výrobě sáčku. Abys mohla nosit lahvičky s sebou, chrání je obal mechanicky před rozbitím. Zároveň nese i ochrannou pečeť, která esence chrání před vlivy zvenčí a také působí na esence aktivačně. Je tedy dobré lahvičky vždy do obalu vracet.

Návod je velmi podrobný a provede tě způsobem užívání od první aktivace tvé vnitřní vody, přes 21 denní užívání inspirační esence až po způsob užití transformační esence i s příklady.

Předpokladem účinku esencí je tvůj aktivní přístup. Kdo chce komunikovat se svou duší, musí ji umět naslouchat. Ze začátku mluví řečí synchronicit, obrazů, starých vzpomínek, snů a podobně. Později můžeš navázat s duší přímý vnitřní rozhovor a pozorovat, jak se nové poznání projevuje ve tvém životě.

Pokud budeš esence používat vědomě a prohloubíš svoji schopnost pozorovatele, zároveň s praktickými kroky, ke kterým tě duše bude vyzývat, pak ve tvém životě začne docházet k takovým změnám, které tě budou nesmírně těšit.

Cítíš připravenost na velký skok?

Pak právě pro tebe nabízím několik možností zintenzivnění působení esencí. Například vyslechnutí zprávy ze stahování esencí prohloubí pochopení hlavní linky tvého života a zavnímáš, čeho se duše touží zbavit a kam chce směřovat. Na konzultaci k esencím můžeme jít do ještě větší hloubky a vyjasnit a ukotvit záměr duše. Serie tří konzultací tě provedou celým procesem, podpoří při transformaci stínů, inspirují k dalšímu směřování a ukotví v důvěře v sebe.

Ještě váháš?

nature-g76cdb35f6_640

Proč si esence objednat?

 • zvědomíš si, že ty už jsi duše, že nejsi jen tělo, zatížené programy z dětství a rodu
 • začnou se ti více otevírat schopnosti a dary tvé duše
 • tvá duše prozáří tělo zevnitř a nánosy minulosti budou snáze odpadávat
 • zahlédneš svět i sebe očima své duše
 • uvidíš nové možnosti realizace ve světě
 • budeš dostávat odpovědi na své otázky z nitra
 • objevíš své unikátní umění, které se chce projevit ve světě
 • procítíš, že jsi opravdu tvůrce a tvoje tvorba v souladu s duší je podporována
 • své tělo uvidíš láskyplnýma očima své duše a s pochopením mu dáš, co potřebuje a dovolíš rozpustit to, co ho tíží a svazuje
 • tvůj život se odlehčí, zhluboka se nadechneš a radostně vykročíš
peacock-g75e57b1c6_640

Co esence nedokážou?

 • není to kouzelná pilulka, kterou spolkneš a probudíš se v ráji (pokud žiješ v přesvědčení, že existují instantní, jednorázová řešení zvenčí, nejsou esence pro tebe).
 • přetlačit extrémně vyvinuté obranné mechanizmy ega (pokud máš pocit, že ty nic nezmůžeš, svět je nebezpečný a je třeba se před ním chránit, počkej s užíváním, až se tvoje prožívání malosti  rozvolní).
 • projevit se přes naprostou nedůvěru a odpor (pokud s tebou informace  o esencích nerezenují, naopak v tobě vzbuzují tendenci se vymezovat, nejsou pro tebe).
 • podpořit tě, když se uzavřeš a budeš se bát vidět pravdu (esence nabízejí, umožňují vidět, pomáhají změně, podporují rozhodnutí, ale nenutí a netlačí, potřebují, abys jim šla naproti).
 • překonat tvojí naprostou pasivitu (potřebují tvoji aktivní spoluúčast, zpočátku alespoň takovou, jaké jsi schopná, postupně ti budou pomáhat v tobě  tvůj oheň rozfoukávat).

Reference

"Měla jsem pocit, že jsem nasedla na vodní vlnu synchronicity a začalo se “dít”. Vše se propojovalo jako kapky v moři, střídaly se dny surfování na hladině se dny hlubokého ponoru do sebe. Voda byla všude, to spojení s ní mě posilovalo, zjemňovalo, otevřelo cestu k sobě a k činnostem, které mě opravdu baví ."
Reference - Věra Dobiášová
Věra Dobiášová
"Událo se toho mnoho. Hned na začátku jsem se s esencemi propojila a nastaly rychlé posuny. Každý den přišlo nové uvědomění. Další den bylo vždy o poznání hlubší. Jakoby se skládala určitá skládačka, za kterou stála moje duše. Esence bych za sebe doporučila úplně každé bytostina této planetě, protože díky nim uděláte při nejmenším kvantový skok."
Reference - Šárka Němcová
Šárka Němcová
"Esence mohu s klidným srdcem prohlásit za malý zázrak. Již několik dní potom,co jsem je začala užívat,nabral můj život jiný směr. Byla jsem rozhodnější, klidnější, víc si věřila."
Reference - Michaela Vopelková
Michaela Vopelková
"Při prvním stříknutí inspirační esence nad hlavu se mi fakt roztočil svět, byla to síla. Jiná, nepoznaná energie. Mnohem větší než jakou znám. I s trochu jiným odstínem nebo jak to říci. Prostě moje větší já, aktuálně ještě nebylo rozbalené..."
Reference - Klára Kale´sa
Klára Kaľesa
"Byla jsem bez námahy a jakéhokoli úsilí spočinutá úplně v sobě, uvnitř, v tichu a míru.”
Jarmila Švadlenková
"Prvotní zkušenost byla poměrně silná. Po první aplikaci jsem několik vteřin vnímal oslňující světlo, a během následujících dní se dostavilo několik silných snových zážitků."
Reference - Dan Shihuahuaco
Dan Shiuahuaco
"Esence mě dostávají blíž k sobě, do Srdce, do Přítomnosti, což je přesně to, co potřebuji."
Reference - Helena Drozdová
Helena Drozdová
"Vnímala jsem energii esencí jako dotek magie, tichou přítomnost něčeho silného a přece vlídného a léčivého. Používání je moc příjemné, a už po úvodním zasvěcení kapiček jsem měla pocit, že ke mně patří a jsou moje celý život.Hanka opravdu ví, jak vás načíst a dodat vám to, co potřebujete. Děkuji za možnost s esencemi pracovat!"
Reference - Elen Freya
Ellen Freya
"...a přijde lehkost, radost, pohoda, dobrá nálada....AHA... zajímavý jak to šlo lehce a rychle, bez naštvání..Hmm.. Jeejda ono to funguje.. smích... léčí..s vodou.. SUPER.. "
Reference - Jana Rajchlová
Jana Sofia Rajchlová
"Esence mi pomáhají nasměrovat mou energii do plynutí a jednoduchosti. Moc mě to baví. A to i když je to leckdy transformační. Voda mě i zavedla do bolavých míst, která byla potřeba vyplakat a uvolnit pro to nové, co má přijít."
Reference - Dita Krhovská
Dita Krhovská
"ako by člověk měl stále po ruce moudrou stařenu a její pohled neustále usměrňoval to, kam směřuji.”
Reference - Miriam Lípová
Miriam Lípová
"A další hodně výrazná věc byla ta, že velmi rychle za sebou mi začaly do života přicházet situace i lidé, nebo i věci, které mi pomáhaly víc si uvědomit svoje vlastní tělo, od kterého jsem byla odpojená. Začala jsem se narovnávat nejen ve fyzickém těle, ale i v životě. Věci mi začaly být daleko jasnější , jako kdybych dostala návod na zkratku k řešení situací, které jsem před tím procházela oklikami."
Reference - Ivanna Electra Macháčková
Electra Ivanna Macháčková
"Vodní esence vnímám jako kůru/ očistu. Zklidnění emocí a nastolení rovnováhy. Od světa jsem si udržovala odstup za „nepřístupnou fasádou“, druzí mě vnímali jako ledovou královnu. Tuto slupku se mi díky procesu, který vyvolaly esence, podařilo přetransformovat Cítím, že se mi zlepšilo sebevyjadřování."
Reference - Veronika Drozdová
Veronika Drozdová
"Všimla jsem si jedné věci: zlepšila se mi schopnost intuice.Ať už ve smyslu nechat věci plynout (po vodě) a ony doplují, kam mají. Nebo ve smyslu varování, kdy mi intuice jasněji než dřív dávala najevo, že tudy ne."
Reference - Iveta Wollerová
Iveta Wollerová
"Chtěla jsem ti říct, že to je kouzlo, co jsi mi poslala. je to takový jako super kotvící místo, který můžu používat. Vždycky, když si stříknu, tak se mi potom líp dýchá a je. V soukromém životě, ale i v práci."
Reference - Kateřina Eva Lanči
Kateřina Eva Lanči
"Esence duše dávají srdce na pravé místo. Pomalu ve snech vypráví příběh, jak ho rozvíjet, hledat v něm dál. Indície a vzkazy."
Reference - Lucie Straková
Lucie Straková

Chcete být se mnou v kontaktu?

Zde můžete vložit email, kam vám připluje nová inspirace.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.