Ochrana
osobních údajů

1. totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem vašich osobních údajů je Ing. Hana Koníčková, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejsříku a je registrována u Místního úřadu v Praze, Jihozápadní město od 17.12.1992 IČ: 15 92 69 15 (dále jen správce).

1.2.  Kontaktní údaje správce jsou následující:
Ing. Hana Koníčková, Jemnice 1, Osek, 386 01, 774 688 , voda@maua.cz

2. zákonný důvod zpracování osobních údajů

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Osobní údaje, které nám svěříte, zpracováváme z  následujících důvodů: plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do členské sekce, zaslání Vámi zakoupených produktů), vystavování a evidenci daňových dokladů a provádění marketingu.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

3.3. Předání osobních údajů třetím osobám
K Vašim osobním údajům má přístup jen Správce (Hana Koníčková). Pro zajištění zpracovatelských operací, na které Správce nestačí vlastními silami, předává data následujícím poskytovatelům, kteří jsou na ochranu osobních údajů skvěle uzpůsobeni: SimpleShop.cz (aplikace pro tvorbu prodejních formulářů), Facebook (FB Pixel), Google (Google Analytics a Search Console) a Zásilkovna.

3.4. Cookies
Když procházíte naše webové stránky, zaznamenáváme Vaši IP adresu, stránku, ze které přicházíte a dobu, kterou na konkrétní stránce strávíte. 
Pomáhá nám to měřit návštěvnost webu a přijímat opatření pro zlepšení kvality webových stránek. 
Náš web můžete také procházet v  režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání Cookies můžete na svém počítači zakázat.

4. doba uložení osobních údajů

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, bude trvat do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

5. správa subjektu údajů

5.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům (můžete nás kdykoli vyzvat a my Vám ve 14-ti denní lhůtě doložíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč), právo na opravu (změní-li se aktuálnost Vašich údajů) nebo výmaz Vašich osobních údajů (budete-li si to přát, vymažeme Vaše osobní údaje z databáze), popřípadě omezení jejich zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení), právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

5.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu voda@maua.cz.

5.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud budete o své domněnce nejprve informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a popřípadě zjednat nápravu.

5.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je ale nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem  1.4.2022.